Vzdelávanie, kurzy, workshopy

Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú pre človeka nevyhnutné, ak sa chce uplatniť alebo udržať na trhu práce. Naším cieľom je flexibilne reagovať na špecifické potreby v oblasti vzdelávania dospelých.

Za najdôležitejší prvok vzdelávania považujeme kvalitu obsahu a formy vzdelávania. Pred realizáciou kurzu alebo workshopu realizujeme analýzu potrieb účastníkov kurzu, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok.

 

Naša ponuka:

  • Bábkové divadlo vo vyučovaní
  • Dramatizácia vo vyučovaní
  • Interaktívna tabuľa
  • Využívanie IKT vo vyučovaní
  • Moderné športy (speedminton, soft tenis, tenis, bedminton na telesnej výchove)
  • Prezentačné zručnosti
  • Manažérske zručnosti
  • Mäkké zručnosti