Projekty pre školy * Realizácia a financovanie projektov v oblasti inovácie vzdelávania na základných , stredných a vysokých školách.

Projekty pre školy * Realizácia a financovanie projektov v oblasti inovácie vzdelávania na základných , stredných a vysokých školách.

Projekty pre firmy a organizácie *Realizácia a financovanie projektov pre súkromný a verejný sektor ako sú mestá, obce, ich organizácie, výrobné priemyselné podniky, farmy a pod.

Projekty pre firmy a organizácie *Realizácia a financovanie projektov pre súkromný a verejný sektor ako sú mestá, obce, ich organizácie, výrobné priemyselné podniky, farmy a pod.

Vzdelávanie, kurzy a semináre *Realizácia vzdelávania, kurzov a seminárov v oblasti výchovy a vzdelávania, manažmentu projektov financovaných z EÚ.

Vzdelávanie, kurzy a semináre *Realizácia vzdelávania, kurzov a seminárov v oblasti výchovy a vzdelávania, manažmentu projektov financovaných z EÚ.

 • Projekty pre školy * Realizácia a financovanie projektov v oblasti inovácie vzdelávania na základných , stredných a vysokých školách.

  Projekty pre školy

  Realizácia a financovanie projektov v oblasti inovácie vzdelávania na základných , stredných a vysokých školách.
 • Projekty pre firmy a organizácie *Realizácia a financovanie projektov pre súkromný a verejný sektor ako sú mestá, obce, ich organizácie, výrobné priemyselné podniky, farmy a pod.

  Projekty pre firmy a organizácie

  Realizácia a financovanie projektov pre súkromný a verejný sektor ako sú mestá, obce, ich organizácie, výrobné priemyselné podniky, farmy a pod.
 • Vzdelávanie, kurzy a semináre *Realizácia vzdelávania, kurzov a seminárov v oblasti výchovy a vzdelávania, manažmentu projektov financovaných z EÚ.

  Vzdelávanie, kurzy a semináre

  Realizácia vzdelávania, kurzov a seminárov v oblasti výchovy a vzdelávania, manažmentu projektov financovaných z EÚ.

Štrukturálne fondy EÚ sa stali súčasťou života vo všetkých oblastiach na Slovensku. V období rokov 2007 - 2013 malo Slovensko možnosť čerpať finančné prostriedky v 11 operačných programoch. Dnes sme na konci programového obdobia 2007-2013 ale zároveň na začiatku nového pre roky 2014 – 2020, ktoré prinesie príležitosti uskutočniť projektové zámery mnohým organizáciám, inštitúciám, podnikom.......

 

Preto neváhajte a pripravte sa na nové obdobie už teraz

 

 

Podpora rozvoja športu na rok 2014

Výzva – Podpora rozvoja športu na rok 2014

Kultúra národnostných menšín na rok 2014

Výzva - Kultúra národnostných menšín na rok 2014

Podpora rozvoja športu na rok 2014 (2)

Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie.

Previous
Next