Náš tím

Mgr. Alexandra Mihaldová – má na starosti projektový a finančný manažment investičných a neinvestičnýczh projektov financovaných z EÚ fondov. Problematike EÚ fondov sa venuje od roku 2008.

 

Ing. Ivana Švaňová– má na starosti projektový a finančný manažment investičných a neinvestičnýczh projektov financovaných z EÚ fondov. Problematike EÚ fondov sa venuje od roku 2012. 

 

V programovom období 2014 - 2020 sme externe riadili a administratívne spracovali projekty realizované v rámci OP Kvalita životného prostreidka, OP Ľudské zdroje, Integrovaný regionálny operačný program. Interreg SR - ČR, EEA Grants a iné  V rámci OP KŽP sú to projekty zamerané na: 

- tiredenie zberu komunálnych odpadov (výstavba zberných dvorov napr. v obciach Žaškov, Medzibrodie nad Oravou, Veľký Kýr a iné)

- podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v obciach na Slovensku napr. v obciach Oravská Lesná, Olešná, Strečno, Terchová, Združenie obcí Mikroregión Chopok - Juh, Združenie obcí Dolné Kysuce, Združenie obcí Ekocentrum Dolná Orava a iné)

- zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov (napr. Materská škola v obci Strečno, Materská škola v obci Veľký Kýr, Materská škola v obci Rudinská a iné)

- zvýšenie energetickej účinnosti vo výrobnom súkromnom sektore (napr. v spoločnosti UPK, s.r.o.)

 - zvýšenie povedomia o ochrane prírody a krajiny (napr. Žilinská univerzita v Žiline)

 OP Ľudské zdroje: 

Základná škola Komenského v Čadci

Základná škola Podzávoz v Čadci

Základná škola Kolárovice

Základná škola Radoľa 

 

IROP: 

- rozšírenie kapacity materských škôl (napr. MŠ v obci Stráňavy, MŠ v obci VArín, MŠ v meste Vrútky, MŠ v obci Veľký Kýr a iné)

- modernizácia odborných učební na základných školách (napr. Modernizácia odb. učební v obci Skalité, v obci Varín, v obci Horná Súča, v obci Strečno, v obci Dolná Tižina a iné). 

 

Interreg SR - ČR: 

projekty zamerané na výstavbu cyklotrás (napr. výstavba cyklotrasy v obci Horné Srnie)

projekty zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania (napr. Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne)

 

a mnohé iné. 

 

V programovom období 2014 - 2020 sme stáli pri implementáci viac ako 70 projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Výška NFP na 1 projekt sa pohybuje od cca 100 tis. EUR po cca 1,5 mil. EUR. 

Kontaktujte nás:

Meno:
Email:
Telefón:
Vaša správa:

Tel.č.:
0907 700 599, 0907 328 634

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.