Projekty

loga vyskumna agent 

Zvyšovanie kvalifikácie a kompetencií zamestnancov v automobilovom priemysle inováciami vo vzdelávaní

 

Prijímateľ: Mgr. Alexandra Mihaldová – CASSIEN
ITMS kód Projektu: 26120130069
Kód Výzvy: OPV-2013/2.1/04-SORO:
Typ projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 2.   Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Schéma de minimis: Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č.3 a dodatku č.4.
Cieľ projektu Zvýšiť kvalifikáciu a kompetencie zamestnancov spoločnosti INA Kysuce, spol. s.r.o. tvorbou a realizáciou inovatívnych vzdelávacích programov.
Špecifický cieľ projektu 1 Vytvoriť a realizovať inovatívne vzdelávacie programy v súlade so vzdelávacími potrebami zamestnancov.
Merateľné ukazovatele: Počet novovytvorených vzdelávacích programov: 6
  Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu:  459
  Počet zamestnancov úspešne absolvujúcich vzdelávací program: 367
Časový harmonogram projektu:  

 

1.1 Tvorba a realizácia vzdelávacích programov v oblasti kvality 06/2014 -  06/2015
1.2 Tvorba a realizácia vzdelávacích programov v oblasti hydrauliky 06/2014 - 06/2015
1.3 Tvorba a realizácia rozvojového programu soft skills pre vedúcich tímu 06/2014 - 06/2015
   
Riadenie projektu 04/2014 - 09/2015
Publicita a informovanosť 04/2014 - 09/2015

           

 

Kontaktujte nás:

Meno:
Email:
Telefón:
Vaša správa:

Tel.č.:
0907 700 599, 0907 328 634

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.