Metodické služby

V rámci metodických služieb ponúkame poradenstvo, realizáciu a tvorbu štúdií, expertíz, posudkov a analýz najmä v oblastiach vzdelávania, pedagogiky, didaktiky, manažmentu a pod.

Ak máte zaujímavý projektový zámer odporúčame realizovať vstupnú analýzu, ktorá Vám bližšie identifikuje Vaše potreby. V prípade, že už projekt realizujete vypracujeme Vám odborné štúdie podľa zamerania Vášho projektu.

Pri realizácii týchto služieb využívame výlučne vlastné personálne kapacity s dostatočnou praxou v danej oblasti.