Program rozvoja vidieka 2007 – 2013

25-09-2013 „Výzva je ukončená“
2013/PRV/33 - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie v termíne od 16.12.2013 do 30.12.2013

 

Číslo výzvy: pdf2013/PRV/33

 

19-06-2013 „Výzva je ukončená“
AKTUALIZOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: pdf2013/PRV/28

 

pdfVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013381.48 KB