Program rozvoja vidieka SR

  • Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – do 30.10.2015

  • Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov (napr. mäsopriemysel, hydinársky priemysel, spracovanie vajec, pekárenský priemysel, cukrovarnícky priemysel a iné) – uzávierka výzvy: 29. september 2015

  • Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde – uzávierka výzvy: 2.september 2015

  • Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – uzávierka výzvy: 24.september 2015

  • Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov – uzávierka výzvy: 8. január 2016

  • Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (vidiecky cestovný ruch a iné) – uzávierka výzvy: 21.september 2015

  • Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami – uzávierka výzvy: 2. október 2015