Program cezhraničnej spolupráce Slovensko – Česko

16-12-2013 - 15. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

 

„Výzva je ukončená“.

Podporované aktivity:

1. Cestovný ruch
Aktivity zabezpečujúce publicitu a propagáciu atraktivít prihraničného územia v nasledujúcich oblastiach:

  • Kultúrno – poznávacie formy cestovného ruchu (napr. tradície, zvyky, folklór, výstavy, kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a prírodné bohatstvo)

Sportovně-rekreační formy cestovního ruchu:

  • Agroturistika
  • Cyklotrasy a cyklistické chodníky
  • Turistika a turistické zajímavosti
  • Naučné chodníky/stezky
  • Gastronomické stezky

pdf1.6 Fond mikroprojektov

 

16-09-2013 - OPSRCR/2013/05 „Výzva je ukončená“

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.

Výzva je vyhlásená pre nasledovné oblasti podpory:
1.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií
11.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny
11.3 Zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti prihraničia

pdfOPSRCR/2013/05