Náš tím

Mgr. Alexandra Mihaldová – konateľka spoločnosti Cassien, s.r.o. , je absolventkou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v spoločnosti má na starosti projektový a finančný manažment projektov financovaných z EÚ, odborné analýzy a posudky v oblasti výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách, metodické a didaktické poradenstvo v oblasti využívania IKT pri príprave vlastných učebných materiálov.


Ing. Marián Mihalda – konateľ spoločnosti Carpio, s.r.o., je absolventom FPEDaS Žilinskej univerzity v Žiline, má na starosti odborné analýzy a posudky zamerané na rôzne oblasti skúmania na vysokých školách.


Mgr. Renáta Vlčková – je absolventkou Pedagogickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakulty prírodných vied na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu a patrí medzi našich najlepších lektorov v oblasti využívania interaktívnych tabúľ a IKT vo vyučovaní na základných a stredných školách. Odporúčame!!!


Mgr. Daniel Jedinák – je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre základné školy, lektorovaniu kurzov a workshopov zameraných na využívanie IKT vo vyučovaní.


Mgr. Mária Janovčíková – je absolventkou Pedagogickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre základné školy, lektorovaniu kurzov zameraných na riadenie a manažment základných škôl .


Mgr. Katarína Králiková - je absolventkou Pedagogickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre učiteľov ISCED 1 na základných školách.


Ing. Ivana Brídová, PhD. – je absolventkou Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline, venuje sa odborným analýzam pre základné až vysoké školy.


Mgr. Jolana Kubišová -je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, odbor anglický jazyk a literatúra, francúzsky jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre cudzie jazyky pre základné školy.


Ing. Ivana Švaňová – je absolventkou Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, venuje sa projektovému a finančnému riadeniu projektov.


Mgr. art. Michal Legiň – je absolventom Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, divadelné umenie – herectvo. Venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre základné školy a lektorovaniu kurzov zameraných na využívanie divadla a bábkového divadla vo vyučovaní (dramatizácia vo vyučovaní a pod.).


PhDr. Stanislav Uhrín, PhD. - je absolventom Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty, venuje sa projektovému manažmentu a odborným hodnoteniam projektov, či spracovaniu odborných analýz a posudkov.


Mgr. Anton Vlček – je absolventom Pedagogickej fakulty na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu v oblasti využívania IKT vo vyučovaní na základných a stredných školách.


Mgr. Ľubomíra Tomková – je absolventkou Fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline, venuje sa prekladom a tlmočeniu z/do anglického jazyka.


Mgr. Ivan Jurkovič – je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, venuje sa metodickému a didaktickému poradenstvu pre základné školy a lektorovaniu v oblasti športu.


a mnohí ďalší

Kontaktujte nás:

Meno:
Email:
Telefón:
Vaša správa:

Tel.č.:
0907 700 599, 0907 328 634

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.