Environmentálny fond na rok 2016 - uzávierka 30.10.2015

IV. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 podľa § 4, ods. 1. písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“)

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

I. Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2016 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“)

Čítať ďalej...