Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

OPKZP-PO2-SC211-2020-62 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Predmetom podpory sú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav