Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

03.07.2014 - ROP-1.1-2014/01
Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (1. kolo):    20. 08. 2014
Dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP (2. kolo):   03. 10. 2014
Dátum ukončenia výzvy:       03. 10. 2014

 

pdfVýzva ROP