Modernizácia fariem

22.4.2015 - PRV- 2015/PRV/36 - Výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1: Modernizácia fariem

Dátum uzávierky výzvy:
17.07.2015

Oprávnené aktivity: investície do dlhodobého hmotného majetku – nakladače v rámci živočíšnej výroby, kŕmne vozy v rámci živočíšnej výroby, fekálne vozidlá v rámci živočíšnej výroby a kombajny vrátane príslušenstva k nim v rámci klasickej rastlinnej výroby

pdfVÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013381.48 KB